Gå til indhold
Fuglelivet

Fuglelivet i Strandparken

Foto: VisitGreve

Greve har en varieret natur med strand, eng, moser og marker, hvilket giver plads til et rigt fugleliv. 

På milde dage i slutningen af januar og i februar ankommer de første sanglærker. Deres sang bebuder, at vinteren nærmer sig sin afslutning. De fleste sanglærker trækker videre til andre engområder.

Forår og sommer
I det tidligere forår i marts-april kan man være heldig at se overflyvende trækkende flokke af traner. Som regel hører man dem, før man ser dem. De er på vej til Sverige. I april begynder rovfuglene for alvor at trække nordpå. Man kan på gode trækdage med klart vejr og sydlige og vestlige vinde se masser af musvåger. De kan komme enkeltvis eller som perler på en snor. I midten og slutningen af april trækker fiskeørnene over Danmark til Sverige, og man kan være heldig at se en enkelt flyve langs kysten. I april begynder sangfuglene også at ankomme fra vinterkvarteret i Afrika. Løvsanger, gransanger, tornsanger og munk. Også finkerne, i særdeleshed bogfinken, ankommer nu til haverne langs strandparken. Grønirisk og husrødstjert kan også høres i koret af de almindelige musvitter og blåmejser, der har været her vinteren over. Når der for alvor er gang i de mange mus på strandengen, dukker tårnfalken op. Den yngler ofte i gamle krage- eller skadereder, fx i træerne ved Hundige Havn. Spurvehøgen yngler også i nabolaget og kan ofte ses flyvende lavt over og gennem haverne på jagt efter småfugle. Fiskehejren er fast gæst ved vandhullerne, men lidt sky. Derfor ser man den oftest i de tidligere morgentimer eller ud på aftenen. I maj ankommer gøgen, og der er næsten hvert år gøge, der kukker i maj fra haverne langs strandparken. I tagrørene i vandhullerne yngler ikke så mange fugle. Men rørspurven er en af dem. Blishøne og grønbenet rørhøne kan være, hvor der også er lidt åbent vand. I vandkanten kan man se og høre den hvide vipstjert på hele strækningen fra Mosede Havn til Hundige Havn. Ude på vandet kan man typisk se masser af svaner, skarv og gråand og til tider også gravand og stor skallesluger.

Sensommer og efterår
I august og september kommer rovfuglene fra Nordskandinavien forbi strandparken. De følger kystlinjen videre sydpå. Store antal musvåger, hvepsevåger og fiskeørne kan på gode trækdage komme forbi. Tårnfalke i ret store antal kan raste eller overvintre her i milde vintre, når der er adgang til musene.

:

Andre sider

Nyttige links

    VisitGreve © 2023
    Danish