Historiske Greve

Historiske Greve

Greve-egnen rummer en helt særlig historie om Danmark under 1. verdenskrig, hvor man var en del af Danmarks neutralitetsforsvar.  I 1915 påbegyndte den danske hær anlæggelse af Tunestillingen, en forsvarslinje fra Køge Bugt til Roskilde Fjord med skyttegrave, betonhuler og pigtrådsspærringer. Ude i terrænnet kan man stadig se rester af en del af skydehulerne. Som en del af befæstningen opførtes Mosede Fort, der blandt andet huser udstillingen:  På kanten af krig  om Danmarks neutralitetsforsvar under 1. verdenskrig.