Gå til indhold
©  Foto:

Langagergård


Et næsten sammenhængende bybånd langs hele kysten afbrydes enkelte steder af grønne kiler, som forbinder kysten med det bagvedliggende landbrugslandskab. 

Området ved Langagergård er en af disse grønne kiler, hvor et større åbent landskab giver rekreative muligheder til byens beboere - med udsyn til både marker og rekreative områder med mindre søer og planteområder.

Greve Kommune ejer området, og en landskabsplan skal sikre en gradvis omlægning fra landbrugsjord til bolig-, natur- og fritidsområde.

:

Andre sider

Nyttige links

    VisitGreve © 2023
    Danish