Gå til indhold
©  Foto:

Strandengene ved Hundige


Strandengene ved Lille Vejle Å blev i 1934 fredet for at bevare havudsigten fra strandvejen. I 1970'erne besluttede man dog at anlægge Køge Bugt Strandpark, og i dag ligger Hundige Havn og de kunstigt skabte øer med badestrande bag de fredede strandenge. 

Dannelsen af de langstrakte øer langs den lavvandede kyst er sket som en naturlig proces. Men man har hjulpet naturen på vej ved at pumpe mere end en million kubikmeter sand ind fra bugten. Strandengene bag de rekreative anlæg afgræsses af køer, som på den måde vedligeholder den lysåbne natur. 

I området findes den grønbrogede tudse, der er en internationalt beskyttet dyreart.

:

Andre sider

Nyttige links

    VisitGreve © 2023
    Danish